We willen €4.500 ophalen om het laatste gedeelte van de bouw van ons buurthuis te realiseren. Ook jij kunt meehelpen! Voor € 10 kunnen wij al een zak cement en stenen kopen. Wat jij terugkrijgt, is een eervolle vermelding op onze website. Ook bedrijven kunnen met ons bouwen aan het buurthuis en naamsbekendheid krijgen in Togo. Overleg met ons wat we terug kunnen doen voor jouw donatie!

Stuur ons een mail, of stort je bijdrage direct op NL37 RABO 0156 2683 29 ten name van Stichting Elayi.

Alle kinderen zijn je dankbaar!

Elayi keigoed

Onze donateurs
van de Keigoed actie!

Harry Damen
Hermke van Dinther
Diana Dirckx
Juliette van den Hurk
Senam van den Hurk
Gerrit Kruis
Monique Pasnagel
Frans Spermon.

Elayi keigoed

Doe je mee?

Wil jij ook bijdragen aan de bouw? Maak je bijdrage over aan Stichting Elayi op rekeningnummer NL37 RABO 0156 2683 29 o.v.v. Buurthuis.

Elayi keigoed

Activiteiten organiseren?

Je kunt natuurlijk ook met je school of je bedrijf een activiteit organiseren waarvan de opbrengst naar Stichting Elayi gaat. Heb je een leuk idee?
Neem contact met ons op, dan kunnen we het samen uitwerken!

Wil je ons als vrijwilliger helpen? Kijk dan hier .